Fri frakt på ordrar över 600kr
Integritetspolicy
CMS default
White

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.rockbysweden.com

Vår integritetspolicy

Genom att använda vår webbplats och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Rock by Sweden behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen rockbysweden.com samt våra produkter och tjänster.
Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatsen rockbysweden.com samt våra eller våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Rock by Sweden i Gnosjö AB med organisationsnummer 559123-2821 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Rock by Sweden behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Rock by Sweden. I sådant fall kommer Rock by Sweden inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal

Köper du produkter och/eller tjänster från Rock by Sweden behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Rock by Sweden som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning

Rock by Sweden kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Rock by Sweden ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

Hur vi samlar in personuppgifter

Rock by Sweden samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på rockbysweden.com och vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

Rock by Sweden samlar dessutom icke-personlig information vid besök på rockbysweden.com. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

Hur vi bevarar personuppgifter

Personuppgifter i form av namn, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt CRM/affärssystem kopplat till tillhörande kund.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

Varför vi bevarar personuppgifter

Rock by Sweden bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot kund

 • Förbättra kundupplevelsen

 • Tillhandahålla god service

 • Leverans av beställningar

 • Marknadsföring

 • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Rock by Swedens produkter och tjänster

 • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav

 • Administration och förbättring av rockbysweden.com

Hur länge vi bevarar personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Rock by Sweden sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Rock by Sweden kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Rock by Swedens rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

Delning av personuppgifter till tredje part

Rock by Sweden kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Rock by Sweden kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Rock by Swedens räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer. Rock by Sweden för över personuppgifter till IT-leverantör inom EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vårt CRM/affärssystem. Rock by Sweden överför dessutom personuppgifter till leverantör inom EU/EES och Mailchimp i USA för e-postutskick. För att möjliggöra analys av användning av webbplatsen rockbysweden.com lämnas även personuppgifter ut till Google i USA, genom Google Analytics.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Rock by Swedens rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Rock by Sweden vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Rock by Sweden säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

Skydd av personuppgifter

Rock by Sweden har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. De anställda hos Rock by Sweden är skyldiga att följa Rock by Swedens regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

Cookies

Rock by Sweden använder sig av så kallade cookies på rockbysweden.com. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på rockbysweden.com för att kunna:

 • se information som besöksstatistik

 • se vilka operativsystem som används

 • se vilka webbläsare som används

 • se hur webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av rockbysweden.com som avsett.

Förteckning över cookies vi samlar in

Namn Beskrivning
FORM_KEY Sparar slumpgenererad nyckel för att förhindra förfalskade sidanrop.
PHPSESSID Ditt sessionsid på servern.
GUEST-VIEW Tillåter gäster/ej inloggade användare att se och ändra i sin order.
PERSISTENT_SHOPPING_CART En länk till information som beskriver innehållet i din shoppingvagn och historiken över vad du tidigare tittat på (om du slagit på denna funktionalitet).
STF Information om produkter du skickat per e-post till vänner.
STORE Vilkaet språk eller vilken vy du valt att se.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indikerar om du har tillåtit användandet av cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Gör att vi cachar innehållet i din browser lokalt för att tillåta snabbare sidladdning.
MAGE-CACHE-STORAGE Gör att vi cachar innehållet i din browser lokalt för att tillåta snabbare sidladdning.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Gör att vi cachar innehållet i din browser lokalt för att tillåta snabbare sidladdning.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Gör att vi cachar innehållet i din browser lokalt för att tillåta snabbare sidladdning.
SECTION-DATA-IDS Gör att vi cachar innehållet i din browser lokalt för att tillåta snabbare sidladdning.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Gör att vi cachar innehållet i din browser lokalt för att tillåta snabbare sidladdning.
X-MAGENTO-VARY Gör att vi cachar innehållet i din browser lokalt för att tillåta snabbare sidladdning.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Gör att vi kan översätta innehållet till andra språk automatiskt.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Gör att vi kan översätta innehållet till andra språk automatiskt.

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Rock by Sweden få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Rock by Sweden förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Kontaktinformation

Rock by Sweden ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till info@rockbysweden.com eller Rock by Sweden, Box 38, 33521 Gnosjö, med märkning ”Att: Integritetsansvarig”.

Uppdaterades: 2019-10-30

Information
Nej
Ja
Logga in
Skapa ett konto
Återställ lösenord