Fri frakt på ordrar över 600kr

Publiceringspolicy & villkor, #YesRBS

Vi tycker det är väldigt kul att se dig använda Rock by Sweden’s smycken! Ibland kan det hända att vi vill använda oss av materialet du skapat. Det kan röra sig om ett inlägg du har gjort på sociala medier så som Facebook, Instagram, TikTok eller liknande. Ett inlägg kan vara både en bild, video, text eller något annat material du har delat, (nedan nämnt som ”Inlägg”).

Den här publiceringspolicyn och nedanstående villkor gäller mellan Rock by Sweden i Gnosjö AB med org.nr. 559123-2821, (nedan nämnt som ”Rock by Sweden”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) och dig som är mottagande part (nedan nämnt som ”du”, ”dig”, ”ditt”) av våra villkor gällande publicering och delning av inlägg.

Vi vill naturligtvis ha ditt tillstånd att dela inlägget och ber därför om ditt samtycke om att få använda ditt inlägg. Här kan du läsa om vilka villkor vi båda parter accepterar vid användning av hashtagen #YesRBS antingen vid publicering av inlägget alternativ som ett svar på vår förfrågan. Vår publiceringspolicy gäller även om vi har ingått ett samarbete med dig och delat denna policyn i förhandlingen/diskussionen inför samarbetet.

Eftersom villkoren utgör ett avtal mellan dig och Rock by Sweden är det viktigt att du läser igenom dem noggrant.

1. Samtycke:

1.1 Genom användning av hashtagen #YesRBS när du publicerar ett inlägg eller som svar på vår förfrågan godkänner du de villkor som anges häri.

2. Du garanterar oss:

2.1 Du äger eller innehar alla rättigheter till inlägget.

2.2 Du har medgivande från den eller de eventuella andra människorna som förekommer i ditt inlägg att samtycka till vår policy. 

2.3 Vår användning av inlägget inte utgör någon överträdelse av en eventuell tredje parts rättigheter.

3. Publicering av inlägg: 

3.1 Genom att använda hashtagen #YesRBS ger du oss en global, icke-exklusiv, royaltyfri och bestående rätt att nyttja ditt inlägg. Du befriar härmed Rock By Sweden från alla krav för eventuell ersättning efter användning av ditt inlägg och eventuella immateriella rättigheter. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke gällande vår användning av ditt inlägg. Återkallelse ska ske skriftligt till någon av nedan nämna adresser.

3.2 Du ger oss rätten att använda inlägget i diverse sociala medier, hemsida, nyhetsbrev eller övrig reklam eller marknadsföring av Rock by Sweden’s produkter.

3.3 Du ger oss rätten att göra ändringar av inlägget såsom redigering, kopiering, sammansättning eller liknande ändringar som vi anser lämplig.

3.4 Vår rätt är icke-exklusiv vilket innebär att du själv har rätt att använda inlägget som du vill och har även möjlighet att ge andra rätten. Vår rätt är fri från royalty vilket betyder att vi inte är skyldiga dig något i samband med eller efteråt vi använt oss av inlägget.

3.5 Du ger oss rätten att använda ditt inlägg även om vår publicering inte möjliggör att på något sätt tagga dig eller informera om att inlägget är ditt. I den mån vi kan kommer vi att hänvisa till dig och källan för inlägget.

4. Samarbete:

4.1 Om vi ingått ett samarbete genom att du exempelvis mottagit produkter eller liknande av oss i utbyte mot att du gör ett inlägg har vi ingått ett samarbete. Det är viktigt att du vid publicering anger att inlägget är ett samarbete eller att det utgör reklam för oss.

4.2 Vid samarbete har vi samma rättigheter som ovan nämnda för att nyttja ditt inlägg.

4.3 Vid samarbete eller annan typ av publicering av inlägg med våra produkter ansvarar du själv för att du innehar alla rättigheter kopplade till inlägget. Du ansvara också för att innehållet i inlägget inte är olämpligt, stötande, olagligt eller gör intrång på tredje parts rätt.

4.4 Du är själv ansvarig för att informera följare eller andra personer som kommer i kontakt med ditt inlägg att det utgör reklam.

5. Kontakt: 

5.1 Vill du komma i kontakt med oss gör du det genom nedanstående alternativ:

E-post:
info@rockbysweden.com

Telefon:                        
+46 370-92610

Brev:                               
Rock by Sweden I Gnosjö AB
Box 38
33531 Gnosjö

Logga in
Skapa ett konto
Återställ lösenord