Fri frakt på ordrar över 600kr

Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och eftersträvar därför att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av Personuppgifter. I vår integritetspolicy finns information om hur vi behandlar dina Personuppgifter, hur vi använder dem, hur vi delar dem och hur vi skyddar dem.

Den här Integritetspolicyn och nedanstående villkor gäller mellan Rock by Sweden i Gnosjö AB med org.nr. 559123-2821, (nedan nämnt som ”Rock by Sweden”, ”vi”, ”vår”, ”oss”, ”webbplatsen”) och dig som är mottagande part (nedan nämnt som ”du”, ”dig”, ”ditt”).  Integritetspolicyn gäller för rockbysweden.com och rockbysweden.se. Genom att använda vår webbplats, antingen genom registrerande och användande av ett användarkonto, genom köp eller genom att endast vara webbplatsbesökare samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Rock by Sweden behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen rockbysweden.com/se samt våra produkter och tjänster.
Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatsen rockbysweden.com/se samt våra eller våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Dina personuppgifter behandlas i det övergripande syftet att du ska kunna använda Webbplatsen och för att vi ska kunna säkerställa dess funktionalitet. De behandlas även för att kunna tillhandahålla dig våra produkter och tjänster i syfte för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund.

Personuppgiftsansvarig

Rock by Sweden i Gnosjö AB med organisationsnummer 559123-2821 är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen, såvida inget annat anges. Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgifter

Med Personuppgifter avses all information genom vilken du direkt eller indirekt kan identifieras. Sådan information inkluderar, men är inte begränsad till, ditt namn, din adress, din IP-adress, din inloggningsinformation, din e-postadress, information om din användning av Webbplatsen och all annan information genom vilken du kan identifieras. Personuppgifter samlas vanligtvis in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder våra tjänster och produkter.

Alla personuppgifter som Vi får tillgång till behandlas i enlighet med Integritetspolicyn vid de tillfällen du köper en produkt på webbplatsen, då vi ingått ett separat avtal med dig eller så länge som du har ett användarkonto hos oss.

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

Samtycke
Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Rock by Sweden behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Avtal
Köper du produkter och/eller tjänster från Rock by Sweden behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse
Vissa lagar eller regler gör att Rock by Sweden som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning
Rock by Sweden kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Rock by Sweden ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

Hur och vilka personuppgifter vi samlar in

Rock by Sweden samlar in och behandlar personuppgifter genom ifyllda och inskickade formulär på rockbysweden.com/.se och vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

Personuppgifter samlas in i de fall du exempelvis besöker, använder och skapar konto på vår Webbplats. Rock by Sweden samlar dessutom in icke-personlig information vid besök på rockbysweden.com/.se. Läs mer om detta nedan under rubriken Cookies nedan.

Hur vi bevarar personuppgifter

Personuppgifter i form av namn, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt CRM/affärssystem kopplat till tillhörande kund.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

Varför vi bevarar personuppgifter

Rock by Sweden bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot kund

 • Förbättra kundupplevelsen

 • Tillhandahålla god service

 • Leverans av beställningar

 • Marknadsföring

 • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Rock by Swedens produkter och tjänster

 • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav

 • Administration och förbättring av rockbysweden.com/se

Hur länge vi bevarar personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Rock by Sweden sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Rock by Sweden kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Rock by Swedens rättsliga intressen, exempelvis om det pågår en juridisk process.

Delning av personuppgifter till tredje part

Rock by Sweden kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Rock by Sweden kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Rock by Swedens räkning, exempelvis samarbetspartners, leverantörer och IT-leverantörer. Rock by Sweden för över personuppgifter till IT-leverantör inom EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vårt CRM/affärssystem. Rock by Sweden överför dessutom personuppgifter till leverantörer inom EU/EES och Mailchimp i USA för e-postutskick. För att möjliggöra analys av användning av webbplatsen rockbysweden.com/.se lämnas även personuppgifter ut till Google i USA, genom Google Analytics. Rock by Sweden överför även personuppgifter i de fall du godkänner det till samarbetspartners för att kunna marknadsföra vårar produkter/tjänster till dig. 

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Rock by Swedens rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Rock by Sweden vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Rock by Sweden säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

Säkerheten kring dina personuppgifter är viktig för oss men då internetsäkerhet är en komplex fråga sker all överföring på egen risk. Om en säkerhetsöverträdelse inträffar kommer vi att agera så fort som möjligt för att åtgärda problemet.

Skydd av personuppgifter

Rock by Sweden har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. De anställda hos Rock by Sweden är skyldiga att följa Rock by Swedens regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

Cookies

Rock by Sweden använder sig av så kallade cookies på rockbysweden.com/.se. I samband med ditt användande av Webbplatsen kommer information och annan data om ditt användande lagras genom cookies. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt. När webbplatsen används kan vi exempelvis logga ingångs-URL, din geografiska position, vilken typ av webbläsare du använder, tidpunkt för åtkomst med mera. Dessa uppgifter används på en aggregerad nivå och kopplas inte till någon personlig information med undantag för de fall då den behövs för att identifiera besökare som använder Webbplatsen för aktivitet som strider mot våra köpvillkor, integritetspolicy eller liknande.

Vi använder tredjepartscookies för att förbättra användarupplevelsen. I de fall du godkänt det används även tredjepartscookies för att, både inom och utanför vår Webbplats, tillhandahålla relevant annonsering för dig. Vi använder också sessionscookies, de används för att memorera de val som du gör under en användningssession.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på rockbysweden.com/.se för att kunna:

 • se information som besöksstatistik

 • se vilka operativsystem som används

 • se vilka webbläsare som används

 • se hur webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av rockbysweden.com/.se som avsett.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar eller andra referenser till andra webbplatser där vår Integritetspolicy inte gäller. I de fall du klickar på dessa länkar och därmed lämnar webbplatsen är Rock by Sweden inte ansvarig för hur dessa webbplatser behandlar dina personuppgifter, din dataintegritet och den data du väljer att dela med dig av på dessa webbplatser. Vi rekommenderar dig att alltid läsa Integritetspolicyn för de webbplatser du besöker.

Dina rättigheter

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi raderar, blockerar, eller rättar dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Rock by Sweden. I sådant fall kommer Rock by Sweden inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. Detta kan dock innebära att du inte längre kan ta del av Webbplatsen. Återkallelse av lämnat samtycke ska ske skriftligen.

Du kommer i kontakt med oss genom kontaktuppgifterna nedan.

Du som användare bär också ett ansvar för att säkerställa att din information skyddas och du bör hålla inloggningsuppgifter och dylikt privat.

Ändringar i integritetspolicyn

Rock by Sweden förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Kontaktinformation

Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta oss på mail via info@rockbysweden.com alternativt ringa oss på +46 370-926 10. Om du vill skickas oss ett brev kan du göra det till: Rock by Sweden, Box 38, 33521 Gnosjö, Sverige.

Logga in
Skapa ett konto
Återställ lösenord